!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Regelverk uteplatser

Styrelsen har tagit fram ett regelverk för uteplatser, ett regelverk som också har distribuerats som information till alla medlemmar i föreningen. Nedan går det också att ladda ner reglerna som pdf.  

 

Visst har vi i Nacka Kyrkby en underbar boendemiljö. Här bor vi marknära i ett trevligt område inbäddat i grönska och sagolik blomsterprakt. Egentligen borde föreningen nog kallas Nacka Blomsterby. Överallt i området längs med gångvägar, gararage, lekplatser och husens norrsidor och kök finns sedan många år fina planteringar med buskar och blommor.

På sydsidan har 19 femmor och 12 före detta Värmdölägenheter altanplatser. Dessutom finns smålägenheter som också har uteplats. Från första början byggåren 1976-78 markerades dessa altanplatser med stenplattor. Som bekant ser det idag lite olika ut hur medlemmar med altanplats använder marken utanför altanplatserna. En sådan medlem har egentligen bara nyttjanderätt till altanplats som motsvarar balkongyta.

Nu vill vi ju alla fortsätta ha en vacker, grönskande och blomstrande boendemiljö i vårt område och då måste det få finnas viss frihet för medlem att få plantera och sköta blommor och små buskar alldeles utanför sin altanplats. Samtidigt får det inte råda "vilda västern" där en del medlemmar "tar för sig" genom att till exempel bygga stora trädäck eller blomlådor som spärrar av mot grannar.

Styrelsen har därför tagit fram ett regelverk för uteplatser. Dessa regler ska både ge viss frihet för medlemmar att bidra till områdets trevnad men samtidigt anger regelverket tydliga gränser. Det som uppenbart strider mot regelverket kommer styrelsen anmoda medlem att åtgärda innan 31 oktober 2013

Dokument

Regelverk uteplatser Brf Nacka Kyrkby.pdf 2013-05-21