!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brandskyddspolicy

Eld är som bekant inte att leka med. I föreningens alla hus finns det brand-varnare i trapphusen. Brandvarnarna kontrolleras med jämna mellanrum. Inne i lägenheten är det ditt eget ansvar att se till att ha fungerande brandvarnare.

I källargångar, städskrubbar och el-centraler får inga privata tillhörigheter finnas. I gemensamma utrymmen i husens källare, skyddsrum, cykelrum och trapphus får vi som bor inte ställa upp eller förvara personliga saker som vid en brand kan hindra en rökdykare att säkert och obehindrat kunna ta sig fram. Bildäck och trädgårdsmöbler såväl som andra möbler kan förvaras på balkong eller det egna förrådet i källaren.