!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Hemförsäkring

  

 

Tryggt hem med rätt hemförsäkring

Föreningen har en fullvärdesförsäkring som gör att du inte till din egen hemförsäkring behöver teckna "bostadsrättstillägg". Tillägget täcker skador på den egendom som du är underhållsskyldig för enligt vår förenings stadgar. 

Föreningens byggnader är fullvärdesförsäkrade. Försäkringen täcker bland annat skador på byggnader orsakade av brand eller utströmmande ledningsvatten. Vår fastighetsförsäkring täcker dock inte skador på din egendom. Enligt föreningens stadgar är du som medlem ansvarig för inre reparationer och underhåll av din lägenhet.

Till lägenhetens inre räknas såväl rummens väggar, golv och tak som inredning i kök, badrum och övriga utrymmen i lägenheten, glas och bågar i lägenhetens ytter- och innanfönster samt lägenhetens ytter- och innerdörrar. Föreningen ansvarar för det yttre underhållet, till exempel fasader, yttertak och trapphus.

Som medlem svarar du själv för reparation på grund av brand- eller vattenledningsskada om skadan uppkommit på grund av ditt vållande eller genom försummelse/vårdslöshet av någon som hör till hushållet eller gästar det eller utför arbete i lägenheten.